Utplantering kan ske såväl från land som från brygga