Med håv bärs sedan leveransklara laxar till transporttankarna