Det är ett slitsamt arbete och ständigt passande att driva en fiskodling