Det blir liv och rörelse i bassängerna då utfodring sker, ju större laxar ju mer rörelse i vattnet