Fiskodlingens fångstredskap för att samla in fisken för vidare transport