Fisk vid nerfarten till Blekinge Fiskodling. Bakom ses bron över Bräkneån mitt i Belganet
Välkomna till Blekinge Fiskodling